Werkplaats e-Health implementatie

De werkplaats e-Health implementatie is een netwerk waarmee we de opschaling van e-Health technologie in Noord-Oost Nederland willen bevorderen. Deelnemers aan het netwerk zijn in eerste instantie netwerkrelaties van het UMCG, Universiteit Twente en het Zorg Innovatie Forum en komen vanuit de zorg, onderwijs, wetenschap, overheid en het bedrijfsleven.
In de werkplaats worden kennis en ervaringen gedeeld en tevens zal er matchmaking plaatsvinden. De werkplaats kent fysieke bijeenkomsten / ontmoetingen en een website met informatie, voorbeelden en een LinkedIn groep voor deelnemers
De ontmoetingen vinden ongeveer 3 keer per jaar plaats en i.v.m. de coronacrisis worden deze voorlopig digitaal middels Webinars georganiseerd.

Meer informatie

Het UMCG, Universiteit Twente en Zorg Innovatie Forum werken samen om te ondersteunen bij de implementatie van zorgtechnologieën middels deze werkplaats e-Health implementatie.

LinkedInDeel op LinkedIn

Deze werkplaats e-Health implementatie is een samenwerking van het ZIF, UT en UMCG.

Zorg Innovatie ForumUniversity of TwenteUMCG
We gebruiken cookies voor het bijhouden van anonieme gebruikersstatistieken ter verbetering van de ervaring.