Speech Therapy App (STAPP)

Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft de Speech Therapy App (STAPP) ontwikkeld. Deze technologie zal logopedisten ondersteunen tijdens hun therapie voor patiënten met spraak- en/of taalproblemen ten gevolge van hersenletsel.

Wat is het doel?

Door gebruik van de STAPP zullen patiënten met spraak- en/of taalproblemen door hersenletsel vaker oefenen en krijgen ze meer op maat gemaakte therapie. Uiteindelijk zullen deze patiënten hierdoor een betere kwaliteit van communiceren ontwikkelen en daardoor beter participeren in de maatschappij.

Wat is de doelgroep?

Gebruikers zijn logopedisten en patiënten met spraak-en/of taalproblemen als gevolg van hersenletsel.

Wie zijn de stakeholders?

De belangrijkste stakeholders zijn: patiënten met hersenletsel, logopedisten (1e, 2e en 3e lijn), revalidatie-artsen, bestuurders, ICT-ontwikkelaars en marktpartij.

Wat zijn de functionaliteiten van de technologie?

De hoofdapplicatie STAPP bevat meerdere behandelmodules. Als de patiënt thuis inlogt, staan de oefeningen vanuit de behandelmodules klaar op een rij. De logopedist kan de beschikbare oefeningen voor de patiënt telkens aanpassen. Patiënten kunnen eigen foto’s en ingesproken woorden invoegen.

Het platform

Oefenen met de STAPP is op maat, kan vaker en op elk moment in zowel de kliniek als eigen leefomgeving. Het is tevens leuker in vergelijking met traditionele middelen.
Verder heeft de STAPP een second screen, op afstand instelbare oefeningen met veel digitale hulpinterventies op maat voor patiënten met hersenletsel en zijn er gamificatie-elementen ingepast.

Het bereik

Het beoogde bereik: met de Nederlandstalige versie alle logopediepraktijken in België en Nederland. We zijn aan het verkennen wat de internationale uitbreidingsmogelijkheden zijn.

De fase

De applicatie is al op de markt en onderzoekt verdere mogelijkheden tot vermarkting.

Wat is er nodig?

Expertise op het gebied van internationale vermarkting.

Onderhoud & beheer

Het UMCG Centrum voor Revalidatie is eigenaar van de applicatie. Voor onderhoud en beheer zijn verder de volgende partijen betrokken: WildSea en Exception B.V.

Barrières bij implementatie

Wat betreft de ontwikkeling van de app: patiënten, behandelaars en ICT-ontwikkelaars moeten elkaars taal leren verstaan. Dat vergt tijd en inspanning van alle betrokkenen. Technische problemen vormden eveneens een barrière bij implementatie en aanvankelijk ook de wijze van distributie van de app. Daarnaast was het vinden van een geschikte marktpartij een uitdaging mede vanwege de niche doelgroep en het ontwikkelen van een geschikt businessmodel voor een kleine groep klanten.
Succesfactoren bij implementatie waren de goede aansluiting bij de logopedische praktijk, het fundament voor de STAPP met de wetenschappelijk onderbouwde behandelmethodieken en de opleidingen op dat vlak waardoor er een groot bereik was onder de beoogde klanten. De marketing was in die zin goed op orde, ook het distributiekanaal was helder. Het delen van ervaringen met het gebruik van de STAPP helpt eveneens (o.a. via symposia) en enthousiaste patiënten en logopedisten als ambassadeurs.

Contact

Voor meer informatie, bekijk deze applicatie in de App store of mail naar a.d.van.der.heide@umcg.nl.

LinkedInDeel op LinkedIn

Deze werkplaats e-Health implementatie is een samenwerking van het ZIF, UT en UMCG.

Zorg Innovatie ForumUniversity of TwenteUMCG
We gebruiken cookies voor het bijhouden van anonieme gebruikersstatistieken ter verbetering van de ervaring.