TinyEYE

TinyEYE is een zorgtechnologie voor het bieden van telelogopedie.

Wat is het doel?

Het doel van TinyEYE is het verbeteren van logopedie behandelingen door middel van de inzet van een online technologie.

Wat is de doelgroep?

De doelgroep bestaat uit kinderen, volwassenen en ouderen met spraakproblemen.

Wie zijn de stakeholders?

De belangrijkste stakeholders zijn de gebruikers, verzorgers, zorgverzekeraars en scholen.

Wat zijn de functionaliteiten van de technologie?

De software van TinyEYE bevat ieder onderdeel dat een logopedist nodig heeft om zijn/haar beroep uit te oefenen. Kenmerkend voor het TinyEYE is de toepassing van gaming als ondersteuning voor de therapeut tijdens live interactie met de cliënt op afstand, en de integratie van een zelfmanagement module.

Het platform

Deze cloud-based technologie is beschikbaar voor gebruikers via het internet.

Het bereik

TinyEYE is reeds gereed gemaakt voor diverse talen en het beoogde bereik is om dit globaal uit te breiden.

De fase

TinyEYE bevindt zich inmiddels verder dan TRL 9 en is geïntroduceerd in de markt.

Wat is er nodig?

Niet van toepassing.

Onderhoud & beheer

Onderhoud en beheer van de zorgtechnologie is in handen van TinyEYE Europe.

Barrières bij implementatie

De ervaren barrière bij implementatie die TinyEYE tot nu toe heeft ervaren is voornamelijk de weerstand uit de markt van zorgprofessionals (logopedisten).

Contact

Voor meer informatie kunt u de website van TinyEYE bezoeken of contact opnemen met Elisa Gielen via elisa@tinyeye.eu of 06-4022 7692.

LinkedInDeel op LinkedIn

Deze werkplaats e-Health implementatie is een samenwerking van het ZIF, UT en UMCG.

Zorg Innovatie ForumUniversity of TwenteUMCG
We gebruiken cookies voor het bijhouden van anonieme gebruikersstatistieken ter verbetering van de ervaring.