Implementatiewerkplaats

Een kenniswerkplaats is "een (kennis)infrastructuur waarin mensen uit praktijk, onderzoek, en beleid met elkaar samenwerken aan een aantal onderwerpen die voortkomen uit de praktijk."

De werkplaats e-Health implementatie

E-Health betreft het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie (m.n. internet) om de gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. E-Health wordt door partijen gezien als een zeer belangrijke ontwikkeling die de toekomstige toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg kan borgen of verbeteren.

De implementatie van e-Health is in de praktijk echter een complexe zorginnovatie die met gedrags- en cultuurverandering te maken heeft. Deskundigen erkennen dat verbetering van implementatie van bewezen effectieve e-Health interventies van groot belang is voor de opschaling van e-Health in Nederland en daarmee voor de houdbaarheid van ons zorgsysteem.

Na een workshop tijdens het Health by Tech congres is 2019 is het idee ontstaan om de werkplaats e-Health implementatie op te richten. Als onderdeel van deze werkplaats is deze website ontwikkeld, die de volgende onderdelen omvat:

  • Home
  • Projecten
  • Deelnemers
  • Agenda
  • Kennisbank
  • Contact
LinkedInDeel op LinkedIn

Deze werkplaats e-Health implementatie is een samenwerking van het ZIF, UT en UMCG.

Zorg Innovatie ForumUniversity of TwenteUMCG
We gebruiken cookies voor het bijhouden van anonieme gebruikersstatistieken ter verbetering van de ervaring.