Sociale vaardigheidstraining ASS

De NHL Stenden Hogeschool is bezig met de ontwikkeling van een e-Health interventie voor het verbeteren van de effectiviteit van de sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen (10-12) met een milde of matige vorm van autisme spectrum stoornis.

Wat is het doel?

Het verbeteren van de effectiviteit van de sociale vaardigheidstraining voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis door middel van e-Health technologie.

Wat is de doelgroep?

Kinderen (leeftijd 10-12 jaar) met een milde of matige vorm van autisme spectrum stoornis, normale intelligentie, die hiervoor sociale vaardigheidstraining krijgen van een jeugd GGZ aanbieder en/of speciaal onderwijs krijgen.

Wie zijn de stakeholders?

De stakeholders zijn: kinderen, ouders, professionals van jeugd-GGZ aanbieders en speciaal onderwijs, game ontwikkelaars en mogelijk een educatieve uitgever.

Wat zijn de functionaliteiten van de technologie?

Per digitale tool verschillend: de ‘Eilandgame’ is een spel op een tablet dat een kind individueel speelt als thuisopdracht. Het kind leert de basisbeginselen van sociale communicatie, zoals emotieherkenning, en het oefent met de eerste stappen in een conversatie. De ‘AscapeRoom’ is een VitualReality Escape Room waarin drie kinderen fysiek samen spelen in dezelfde ruimte. Met tablets gaan de kinderen in een kamer op zoek naar allerlei virtuele objecten waarmee ze verschillende raadsels oplossen. Het spannende spel stimuleert sociale interactie tussen kinderen zoals onderhandelen, goed luisteren, samenwerken en anderen helpen. Het spel is ontworpen om ook op school in te kunnen zetten. Met ‘MijnStrip’ brengen de leerlingen in een klas op een speelse en visuele manier hun eigen kenmerken, talenten en interesses in kaart. De kinderen krijgen verschillende vragen over zichzelf. De antwoorden worden verwerkt in een gepersonaliseerd stripverhaal. De gestelde vragen brengen gesprekken tussen kinderen op gang, waardoor ze elkaar beter leren kennen. Deze werkvorm stimuleert de sociale omgeving tot meer empathie.

Het platform

Het platform zal tijdens de sociale vaardigheidstraining, die enkele maanden in beslag neemt, afhankelijk van de leerdoelen één of meerdere keren ingezet worden in de groepstrainingen op school en/of tijdens het maken van huiswerkoefeningen.

De toegevoegde waarde van deze technologie ligt in het verbeteren van de transfer van aangeleerde vaardigheden, de mogelijkheid om een oefensituatie in de dagelijkse context van de kinderen te brengen, het verbeteren van de motivatie en betrokkenheid van kinderen bij de vaardigheidstrainingen en het verbeteren van de mogelijkheden voor professionals om individuele leerdoelen te bepalen en te volgen.

Het bereik

Er geen eenduidige omvang te geven van het aantal kinderen in de leeftijdscategorie van 8-12 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis. Recente onderzoeken laten internationaal een prevalentie van ASS rond de 1 tot 1,5% zien voor zowel kinderen als volwassenen. Cijfers van het CBS uit 2014 laten zien dat 2,8% van de kinderen een ASS heeft volgens hun ouders, waarvan 70% in behandeling bleek te zijn, oftewel een prevalentie van 1,9%. Het aantal kinderen daadwerkelijk een SoVa-training volgt in Nederland is niet bekend.

De fase

Deze technologie bevindt zich tussen fase 1 en 2 van het proces. Er zijn een aantal concrete prototypen gemaakt die qua inhoud en functionaliteit redelijk vergevorderd zijn. We zien echter het herontwerp van de gehele sociale vaardigheidstraining-interventie als de uiteindelijke "deliverable".

Wat is er nodig?

Doorontwikkeling van de digitale tools n.a.v. de gebruikersevaluaties. Het ontwerp van de SoVa-trainingen, waarin met een duidelijk visie de digitale tools onderdeel van worden. Tevens is een doorontwikkeling nodig van een implementatie-handreiking met o.a. activiteiten gericht op de vaardigheden van professionals die met de tools moeten leren werken. Versterking van het netwerk met een distributie- en onderhoud/support organisatie.

Onderhoud & beheer

Op dit moment zijn de NHL Stenden hogeschool en 8D games gezamenlijk eigenaar van deze interventie.

Barrières bij implementatie

De voornaameste barrière is de werkdruk en de overvolle agenda's van medewerkers uit het primaire proces, namelijk de leerkrachten en behandelaren.

Contact

Voor meer informatie zie de website van deze e-Health technologie.

LinkedInDeel op LinkedIn

Deze werkplaats e-Health implementatie is een samenwerking van het ZIF, UT en UMCG.

Zorg Innovatie ForumUniversity of TwenteUMCG
We gebruiken cookies voor het bijhouden van anonieme gebruikersstatistieken ter verbetering van de ervaring.