One Health Hub

De Universiteit Twente heeft binnen het vakgebied e-health vanuit het onderzoek 'The Centre for eHealth and Wellbeing Research' de OneHealth Hub ontwikkeld. Op dit moment is de Universiteit Twente eigenaar van de OneHealth Hub. De Universiteit heeft het platform en diens content onderzocht, ontwikkeld en getest.

Wat is het doel?

Preventie en uitbraak-beheersing van non-alimentaire zoönoses (dier-mens infecties), ter bescherming van de volksgezondheid en ter preventie van antibiotica resistentie is het doel van OneHealth Hub. Het bestrijden en indammen van zoönose uitbraken, door juiste informatie te bieden aan algemeen publiek en professionals en door het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende partijen betrokken in OneHealth (humane, publieke en veterinaire gezondheid).

Wat is de doelgroep?

OneHealth Hub is openlijk en online beschikbaar voor gebruikers; zowel algemeen publiek als de professionals op humaan en veterinair gebied.

Wie zijn de stakeholders?

De stakeholders zijn: RIVM, GGD/GHOR, UMCG, WUR, WBVR, ZLTO, NVWA, dierenartsen, KNMvD, pluimveehouders, en vele anderen.

Wat zijn de functionaliteiten van de technologie?

Een platform waarin informatie en educatie wordt aangeboden. Binnen de educatie functionaliteit is een serious game geïntegreerd gericht op zorgprofessionals uit dier-mens-publieke zorg.

Het platform

Het platform met de naam de OneHealth Hub, is voor eigen gebruik.

Idealiter zal de serious game het gebruik door professionals in humaan en veterinair gebied tot meer bewustzijn rondom zoonosen creëren, betere communicatie tussen werkvelden mogelijk maken, en op die manier adequate samenwerking te stimuleren.

Voor het algemeen publiek en professionals wordt de Q&A binnen de OneHealth Hub toegepast als bron van eenvoudig vindbare en betrouwbare informatie.

De OneHealth Hub is vanuit een bottom-up benadering in samenspraak met stakeholders tot stand gekomen. Hierdoor is de OneHealth Hub niet alleen inhoudelijk correct maar passen het design en de structuur ook bij de mentale modellen van de gebruiker.

Het bereik

De OneHealth hub heeft een landelijk bereik. Echter, zoonosen kennen geen grenzen in bereik en omvang, waardoor het belangrijk is om te benadrukken dat de OneHealth Hub kan dienen als benchmark voor de aanpak op bijvoorbeeld (cross-border) Europees niveau

De fase

De OneHealth Hub bevindt zich in fase twee van het proces. Het prototype wordt naar de markt gebracht.

Wat is er nodig?

Op dit moment wordt nog onderzocht en bepaald hoe de organisatie structuur van de OneHealth Hub eruit zal gaan zien; denk hierbij aan factoren als eigenaarschap, rollen en verantwoordelijkheden, maar ook de financiële duurzaamheid om de OneHealth Hub draaiende en in ontwikkeling te houden. Het zal dus aan deze toekomstige besluiten liggen om de volgende stappen te bepalen wat betreft verdere investeringen en implementatie in de markt.

Onderhoud & beheer

Op dit moment wordt onderzocht en bepaald wie eigenaarschap over de OneHealth Hub in zijn geheel zal hebben. Bovendien wordt er nog toegewerkt naar consensus betreffende het verdienmodel van het platform, evenals de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen.

Barrières bij implementatie

De voornaamste barrieres op dit moment zijn: eigenaarschap en verdienmodel (financiële duurzaamheid) . Het beslechten van deze barrières is nodig om tot een volgend Techreadiness Level te komen.

Het definiëren van de aanpak om eigenaarschap en verdienmodel wordt enigszins bemoeilijkt door de uiteenlopende visies en interesses van de betrokken stakeholders.

De voornaamste facilitators qua implementatie zijn de bereidwilligheid en toegevoegde waarde die het platform voor iedere betrokkene heeft.

LinkedInDeel op LinkedIn

Deze werkplaats e-Health implementatie is een samenwerking van het ZIF, UT en UMCG.

Zorg Innovatie ForumUniversity of TwenteUMCG
We gebruiken cookies voor het bijhouden van anonieme gebruikersstatistieken ter verbetering van de ervaring.