Actueel

Op deze pagina vindt u informatie over actuele ontwikkelingen omtrent de implementatie van e-Health.

  • Onderzoek van Nivel heeft aangetoond dat er aanpassingen nodig zijn in de huisartsenpraktijk om e-Health beter te laten werken. Het primaire aandachtspunt is het stroomlijnen van de organisatie rondom digitale zorg, maar daarnaast kan er ook meer draagvlak gecreëerd worden bij patiënten, zou de gebruiksvriendelijkheid in acht genomen moeten worden en dient er technische en financiële ondersteuning geregeld te zijn.

  • Op 3 december 2020 gingen de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut Nederland (ZIN) met 90 experts binnen de (digitale) zorg in gesprek over de verdere stappen in het gebruik en de ontwikkeling van digitale zorg na de coronacrisis. Deze digitale dialoog organiseerden wij als vervolg op onze recente adviezen over digitale zorg. Om zo verdere invulling te geven aan onze adviezen en VWS te helpen deze gericht in de praktijk te brengen. De deelnemerslijst bestond onder andere uit vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, van toezichthouders, hoogleraren, zorginkopers, patiëntenvertegenwoordigers, zorginnovators en zorgverleners.
    Hier vindt u een samenvatting van de dialoog.

  • Deze checklist helpt je op weg met het implementeren van e-Health aan de hand van een systematische aanpak. In de checklist worden praktische voorbeelden, aandachtspunten en tips gegeven en daarnaast worden de fases van implementatie nader toegelicht.
LinkedInDeel op LinkedIn

Deze werkplaats e-Health implementatie is een samenwerking van het ZIF, UT en UMCG.

Zorg Innovatie ForumUniversity of TwenteUMCG
We gebruiken cookies voor het bijhouden van anonieme gebruikersstatistieken ter verbetering van de ervaring.