Novartis Pharma - Breezhaler

Novartis Pharma heeft in samenwerking met Propeller Health een sensor ontwikkeld voor de Breezhaler inhalator, met als doel het vergroten van de adherentie van patiënten die voorgeschreven medicijnen dienen te gebruiken

Wat is het doel?

Het doel van deze technologie ontwikkeld door Propeller Health in samenwerking met Novartis, is het helpen van patiënten die niet therapietrouw zijn met het innemen van hun medicatie zoals beschreven staat op het voorschrift.

Wat is de doelgroep?

Patiënten die niet therapietrouw zijn wat betreft hun medicijngebruik.

Wie zijn de stakeholders?

De belangrijkste stakeholders zijn: longartsen, huisartsen, apothekers, specialistische verpleegkundigen en patiënten.

Wat zijn de functionaliteiten van de technologie?

De technologie bevat de volgende vijf functionaliteiten:
1. De sensor bevestigt automatisch wanneer de patiënt de inhalator heeft gebruikt.
2. De patiënt ontvangt hoorbare en zichtbare herinneringen voor medicatie inname (via sensor en app).
3. De app genereert maandelijks real-life data overzichten over het inhalatorgebruik die gemakkelijk gedeeld kunnen worden met de zorgverlener via email en kunnen bijdragen aan de therapeutische beslissingen van de zorgprofessional.
4. De app geeft informatie over de luchtkwaliteit en weersvoorspellingen gebaseerd op de locatie van de patiënt en de persoonlijke instellingen.
5. De inhalator zoek functie: Patiënt kan zijn inhalator terugvinden door deze simpelweg te ‘bellen’.

Het platform

Deze technologie is een onderdeel van een multi-sided platform bestaande uit drie delen:
1. Propeller system (cloudbased omgeving waar alle data op verzameld wordt).
2. Propeller app (op mobiel geïnstalleerd, die alle verzamelde gegevens doorstuurt naar het Propeller system).
3. Sensor (die informatie van de Breezhaler® inhalator verzamelt en doorstuurt naar de app).

Het bereik

De sensor is in heel Nederland beschikbaar op recept welke door een zorgprofessional met voorschrijfbevoegdheid kan worden voorgeschreven.

De fase

Klaar voor introductie naar betrokken stakeholders.

Wat is er nodig?

N.v.t.

Onderhoud & beheer

Onderhoud en beheer van de Propeller sensor en app is in handen van Propeller Health.

Barrières bij implementatie

Uitleg over de sensor moet passen binnen de huidige bezoektijd van patiënt aan de zorgprofessional.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Valentijn Bomhof (Valentijn.bomhof@novartis.com).

LinkedInDeel op LinkedIn

Deze werkplaats e-Health implementatie is een samenwerking van het ZIF, UT en UMCG.

Zorg Innovatie ForumUniversity of TwenteUMCG
We gebruiken cookies voor het bijhouden van anonieme gebruikersstatistieken ter verbetering van de ervaring.